Czy należy opłacić podatek dochodowy od imprezy integracyjnej? Program PITy 2014 z interpretacją ogólną obowiązków wobec fiskusa

zdjęcie impreza integracyjna

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że stworzenie pracownikowi możliwości wzięcia udziału w firmowej imprezie integracyjnej jest po jego stronie przychodem podlegającym opodatkowaniu. Oznacza to, że rozliczenie PIT 2014 podatnika będącego pracownikiem, musi ujmować taki przychód z dodatkowych źródeł. Formularze PITy 2014 pracowników sporządzane są na drukach PIT-37. Program Pity 2014 określa, w jaki sposób wyliczyć podatek od przychodu w formie imprezy integracyjnej.

Jak określić dochód pracownika

Jednocześnie NSA wydał wyrok, w którym określił, że nie ma przychodu ten pracownik, który co prawda uczestniczył w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez pracodawcę, ale w jego przypadku niemożliwe jest określenie, w jakim zakresie skorzystał z dostępnych podczas imprezy świadczeń. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podatek można pobrać wyłącznie od otrzymanego nieodpłatnego świadczenia, a nie od świadczenia postawionego do dyspozycji pracownika. Z taką interpretacją przepisów nie zgadza się jednak Izba Skarbowa. Ta uznała, że sama już możliwość wzięcia udziału w imprezie integracyjnej i skorzystania z wykupionych dla pracowników świadczeń rodzi u nich przychód.

Polityka Prywatności